Log in
Search

Te Orokohanga - Ngāi Tahu & 'Generic' - Taumata 1-3

http://bit.ly/orokohanga

Te honongaitua ki te whārangi nei 

 

Ko te Orokohaka - Ko Takaroa rāua ko Papatūānuku

            tangaroa

Ko te Orokohanga ki Tā Ngāi Tahu

Ko Takaroa rāua ko Papatūānuku

The Ngāi Tahu Creation Story

Papa and Takaroa

E ai ki a Ngāi Tahu, i momoe a Papatūānuku rāua ko Takaroa, kātahi ka puta mai ko ngā tamariki.

Kai Tahu legend says that Papatūānuku and Takaroa had a family.

Ka kawe a Takaroa i te whenua o tāna pōtiki ki tētahi wāhi tika kia tāpukengia.

Takaroa took their child's placenta and went looking for the right place to bury it.

Nā wai rā, nā wai rā i te ngarotanga o Takaroa, ka momoe a Papatūānuku i a Rakinui kātahi ka whānau mai ai ā rāua tamariki tokomaha.

While he was away Rakinui and Papatūānuku partnered and had many children.  

I te hokinga mai o Takaroa, ka pukuriri katoa ia. Ka oka atu ia i a Rakinui kia rapu utu. Ka taimaha haere a Rakinui nā te taotūnga. Ka hoki a Takaroa ki te moana, kātahi a Rakinui rāua ko Papatūānuku ka piri anō.

When Takaroa finally returned he was very angry.  He badly wounded Rakinui who became very ill.  Takaroa returned to the sea and Rakinui was able to return to Papatūānuku.

I whānau tūroro māi a rāua tamariki nā te taotūnga o Rakinui.

Their children began to be born unwell because of Rakinui's wounds.  

Kua pātai atu a Rakinui ki tāna tama, ki a Tāne Mahuta ki te hiki i a ia ki runga ake i āna tamariki, ki runga hoki i a Papatūānuku kia whiti ai te ao marama ki runga i a rātou.

Rakinui asked his son Tāne to lift him up above his children, with Papatūānuku below, so that the sunlight would fall on his children.

Ka whakakākahu a Tāne i a Papatūānuku ki ngā rākau, ki ngā rarauwhe anō hoki, i a Rakinui ki ngā raukura whero. Ka piri noa iho nei ngā raukura i te ata hāpara, he tohu o te uranga mai o te rā e kitea ana i ēnei rangi.

Tāne used trees and shrubs to clothe Papatūāuku and red feathers for Rakinui. The feathers would only stick at dawn and are the sunrise we see today.  

Kia tau mai te tōmairangi o Raumati me te kohu, he tohu anō tēra o te aroha o Rakinui ki tana whaiāipo, ki a Papatūānuku.

When summer dew and mists arrive we know that its Rakinui remembering his beloved Papatūānuku.

 

Kuputaka

 • momoe - to sleep with
 • tāpuke(hia) - to bury
 • taotūnga - wound
 • oka - to stab
 • taimaha - Ill
 • tūroro - unwell
 • puihi - uncultivated
 • whakatipu(-ria) - cultivated
 • whakakākahu - clothe, adorn
 • uranga - sunrise
 • tōmairangi - dew

smileyWhāia tēnei hononga ki taua kōrero anō e ˙hāngai ana ki te taumata 4-5 o Te Marautanga o Aotearoa

 

Ko te Orokohanga - Ko Ranginui rāua ko Papatūānuku

Tāne

Ko te Orokohanga

Ko Ranginui rāua ko Papatūānuku

The Creation Story

Ranginui & Papatūānuku

I te tīmatatanga, ko Ranginui rāua ko Papa.

In the beginning were Rangi the father and Papa the mother.

He tokomaha ā rāua tama i whānau mai i te pōuriuri, arā ko Tū, rātou ko Tāne, ko Tāwhirimatea, ko Tangaroa, ko Haumia, ko Rongo.

Many sons were born into the darkness between them, including: Tū, Tāne, Tāwhirimātea, Tangaroa, Haumia and Rongo.

Ka hongehongeā haere ētahi i te kōpā o te noho i waenga i ngā mātua. Nā reira ka whakatauhia e te nuinga kia whakawehea a Rangi rāua ko Papa.

Some of the brothers tired of their cramped, dark life between their parents. They decided something must be done and push them apart.

Ka tohe a Tangaroa i te tuatahi, engari kīhai rāua i wehe. Kua ngana hoki a Tū engari tē taea te pēhea. Ahakoa te pana, te āki, te  whakapeto ngoi, kāore i neke tōna matua

Tangaroa tried first, but he could not lift Rangi. Tū tried next, but he could not move Rangi either. Even though he heaved and strained, he could not move his father.

Ka toko ake te whakaaro i a Tāne mēnā ka takato ia i tōna tuarā, ka pana ōna waewae i te poho o tōna matua, tēnā pea ka whakawehea. Ka torohaki whakarunga a Tāne, ka whakatikatika ai ōna waewae.

Tāne had an idea, maybe if he lay on his back and pressed his feet against his father’s chest they would be parted. With an almighty heave, he straightened his legs.

Ka hiki a Rangi, ā, ka whiti mai te ao marama. Ka whakakākahu a Tāne i a Papatūānuku ki ngā rākau, ki ngā rarauwhe anō hoki, i a Rakinui ki ngā uenuku, ki ngā kapua, ki ngā whetū, ki te rā me te marama. Ko Tāne te kaitiaki o te ngahere. Ko Tū te atua o ngā tāngata me te pakanga.  

Rangi flew up into the air and light streamed in. Tāne clothed his mother in trees, flowers and ferns and dressed his father with rainbows, clouds, stars, the sun and the moon. Tāne became guardian spirit of the forest. Tū became god of man and war.

Ko Tangaroa te kaitiaki o te moana.

Ko Tāwhirimātea te atua o ngā hau e whā me te marangai. Ko Haumia te kaitiaki o ngā kai puihi ā, ko Rongo te atua o te rangimārie me ngā kai ka whakatipuria.

Tangaroa became the guardian of the sea. Tāwhirimatea became god of the winds and storms. Haumia became guardian spirit of uncultivated foods and Rongo became god of peace and agriculture.

Tēnā, i te hekenga o te ua, hei tā te Māori, e tangi ana a Rangi ki tōna whaiāipo, ki a Papa.

Now, when it rains, the Māori say that Rangi, the sky father, is crying for his lost love, Papa, the earth mother.

 

Kuputaka
 • hongehongeā - to grow tired of
 • kōpā - to be cramped
 • tohe - to try, to 
 • ngana - to strive, persist
 • tē taea te pēhea - couldn't do a thing about it (kīwaha)
 • whakapeto ngoi - exhaust one's energies (whakapau kaha)
 • torohaki - to impel, thrust, push
 • whakakākahu - to clothe, adorn
 • kai puihi - wild/uncultivated foods
 • whakatipu(-ria) = cultivated