Log in
Search

Matariki - He Whakataukī: Revision

Matariki - He Whakataukī

Last updated by Nichole Gully

Matariki - He Whakataukī 


Ka kitea a Matariki, ka rere te korokoro

‘When Matariki is seen, the lamprey migrate’ matariki

Koinei tētahi o ngā whakataukī maha e hāngai ana ki te ahunga mai o Matariki me ngā mahi e tika ana kia tutuki i a te tangata i mua i te taunga o te tau Takurua.
Preparing for the winter months is important. Our tīpuna did so

by harvesting food that could be stored in many ways. Our tamariki dust off their gumboots and jackets ready for wet and cold days.

 

Mamae ana ngā niho i te ngaunga ki te māeke 

Screen Shot 2015-06-15 at 11.08.16 am.png

‘My teeth are hurting from the gnawing cold’ 

I a tātou e tuku ana i te tau o Raumati kia pōhiritia ai tetau o Ngahuru ka wawe te rongo i te mahara te māeke o
te tau Hōtoke e whakatata mai ana.
As we farewell the summer months and welcome autumn we can’t help but anticipate that feeling of the onset of the cold months of winter.

 

Matariki ahunga nui, Matariki kanohi iti, Matariki tāpuapua

Matariki ahunga nui

Screen Shot 2015-06-15 at 11.08.23 am.png

The Pleiades when many mounds were heaped up.

Kia tū mai a Matariki kua ahuahua te whenua kia rite ai mō te ono kūmara.

The season of Pleiades is the time that many mounds should be heaped up in preparation for kūmara planting.

 

Matariki kanohi iti whakatō

The Pleiades season with little representation.

Kua eke tonu ki te wā e onokia ai ngā kai, kua korekore te kai i ngā rua, kua korekore hoki te manuhiri.
Food stores and consequently hospitality, is limited in this season as new crops go into the ground.

 

 

ua

Matariki tāpuapua 

The Pleiades season when water lies in pools.

Kua takoto hārotoroto mai te wai i te whenua. The saying is used to describe the heavy rains of winter.

 

 

Hei te tau tītoki rā anō ‘Until next time’

Ko te tau tītoki, he tau e kaha ai te puāwai o te tītoki. Kāore e kaha te huaingātaukatoa -keiteāh

uao ngārangi, aha atu, aha 

titoki

atu. Koinei te tino ngako o te whakataukī nei, arā ia, te korenga i mōhio mō hea rawa puta anō ai ngā hua. He pai tēnei whakataukī hei tuku mihi ki t/ētahi tangata e wehe ana, ā, kua kore rawa koutou e mōhio mō hea tūtakitaki anō ai.

The ‘year of the tītoki’ is the year where the buds of a tītoki tree flower. This is not a yearly occurrence – it’s weather dependent etc. Essentially, this proverb is about not knowing when something might occur again. It’s a nice way to farewell a person or persons whom you expect to see again but neither of you are certain as to when this might happen.

 

 

He kawau ka tuku ki roto ki te aro maunga

kawau

A kawau flying directly into a hill face

Me he kawau ka tuku ki roto ki te aro maunga te tangata e kaha ana ki te kōrero tōtika i tengako o te take kei te kōrerohia. Ko tā te kawau mahi he rere i te wāhi aru kai ki te aro maunga kei reira tōna

kōhanga.

A person who goes directly to the heart of the matter under discussion is likened to the way in which the shag will fly in straight line. The shag flies directly between their feeding grounds and their roosting place.

 

He ngāngara whakapae huarahi

Another obstacle to be negotiated hinga

Ahakoa teitei, ahakoa poto he taepa te taepa; he ngāngara whakapae huarahi te ngāngara whakapae huarahi. Koia tērā te āhuatanga e haukoti ana i te kokenga o ngā mahi, o te haere o te aha, o te aha. Hikitia kia ahu whakamua.

Whether tall or short, a fence is a fence; a barrier is a barrier that needs to be overcome. This is what stands in the way of work proceeding, of a

journey continuing etcetera, etcetera. Rise above it and move forward