Log in
Search

Waiata - 'Hutia': Revision

Waiata - 'Hutia'

Last updated by Hazel Owen

FlaxHutia te rito, hutia te rito o te harakeke

Kei hea te komako e kō?

Kī mai ki ahau

He aha te mea nui?


He aha te mea nui o te ao?

Māku e kī atu

He tangata, he tangata, he tangata, hī!


If you pluck out the centre shoot of the flax

Where will the bellbird sing?

If you ask me

What is the most important thing in the world?

I will reply

People, people, people!


Image: Summer has arrived  ( BY NC ND ) flickr photo by hazelowendmc: http://www.flickr.com/photos/24289877@N02/4175751772/

History