Log in
Search

Māori Medium Kura

Māori Medium Kura

Owner: Janelle Riki

Group members: 70

Description:

He rōpū tēnei mō ngā kaiako o ngā Kura Māori, ngā akoranga rūmaki reo māori, ngā akomanga reo-rua hoki, ā, mō ngā akoranga e whakarato ana i te taumata tuatahi, taumata tuarua rānei mō te whakaako i te reo māori. He wāhi āwhina, he wāhi whakawhiti kōrero ā-ipurangi.  He puna mātauranga reo rua tēnei e whai wāhi ai ngā momo taumata reo katoa. 

This virtual group is for Māori Medium kura and kaiako in all MM settings. Here we can share ideas, discuss our mahi and support each other. This is intended to be a bilingual space in which people at all levels of language proficiency are invited to participate. 

Brief description: Virtual group for Māori Medium kura and kaiako in all MM settings.