Log in
Search

Te haere ki tātahi

  • Public
Last updated by Moana Timoko

Te Whakataki:

Te wā taki ngohe! Ko te haumaru a runga! Ka whakamāramahia ngā ngohe, me ngā tohutohu ki ngā ākonga. Ko te hōtoke i tēnei wā heoi anō ko te kaukau tonu tētahi o ngā kōwhiringa ngohe i te mea e ai ki te kōrero kei te mahana tonu te wai. Whai mai i ngā kōrero nei i ngā pouako e mātakitaki ana i ngā ākonga e ako ana i tētahi taiao ako rerekē.

 

Activity time!  Safety is paramount!  The students are briefed about their activities, instructions and directions.  It’s winter but there’s an option to go swimming at the beach because the water is supposed to be warm.  Follow our story as the teachers enjoy observing the students having fun in a different learning environment.

Haerenga3

 

Kīanga

Māori

Pākehā

Kīwaha


 

Koinā te hāngai!

 

He kōrero ahiahi

 

He marae tangata

That’s the one! You’re right on track!

Meaningless but enjoyable conversation

Hosts supreme

Whakataukī

Tangaroa pūkanohi nui

“Big-eyed Tangaroa” – The God of the sea can observe all that we do and hear all we say

Kupu Whakarite

Me he tātarakihi e papā ana i te waru

Like a cicada at the height of summer

Aronga Reo

Raupapa kōrero

Ngā momo kauhoe

Sequencing

Swimming strokes

 

Kaupapa Matua:

 

 TMoA Doc Whakaari Aronga Reo

 Quizlet Ngohe 

 

Ngā Hononga Marau

 Te hononga: Te Reo Māori - Ngā Whakamārama

Screen Shot 2015-02-11 at 5.02.46 PM.png

Screen Shot 2015-06-30 at 5.46.36 PM.png

Screen Shot 2015-06-30 at 5.46.58 PM.png

Screen Shot 2015-06-30 at 5.47.17 PM.png

 

Aronga Reo

Raupapa Kōrero

Ngā momo kauhoe

Sequencing

Swimming strokes

 

Whakaari

Kua tuhia ki raro iho nei tētahi whakaari poto hei whakaū i ngā kupu, ngā kīwaha, ngā whakataukī me ngā aronga reo mō tēnei kōwae ako.

Pānuihia, whakaarihia!

Ko ngā kiripuaki:

Matua Hōhepa

Whaea Puāwai

Piripi

Tāwera

Screen Shot 2015-05-24 at 6.10.15 PM.png

Screen Shot 2015-05-24 at 6.08.57 PM.png

Screen Shot 2015-05-24 at 6.11.16 PM.png

Screen Shot 2015-05-24 at 6.14.01 PM.png

 

Kiripuaki

Māori

Pākehā

Whaea Puāwai


 

Mōrena tātou i tēnei rangi ātaahua. Ahakoa ko te hōtoke tēnei, e haere tahi ana tātou ki tātahi i te rā nei. E ai ki te tangata whenua, he mahana tonu te wai, nā reira, ki te hia kaukau, he pai tēnā.

Good morning to you all on this beautiful day. Even though it is winter, we are all off to the beach today. According to our hosts, the water is still warm, so, if you want to swim, that is ok.

Matua Hōhepa

Kia ora tātou. Ka haere takirua tātou i te ara nā te whāiti o te ara hīkoi. Tērā pea, i ētahi wāhi me hīkoi takitahi. Kia tūpato! Ka wehe tahi tātou hei te 15 mēneti. He kōrero anō āu, Whaea Puāwai?

Hello everyone. We will go in pairs on the pathway as the walking track is narrow. In some spots we may have to walk in single file. Be careful! We will all leave in 15 minutes. Anything else, Whaea Puāwai?

Whaea Puāwai

Āe, kia ora, Matua. Tuatahi, me whiriwhiri he hoa haere. Tuarua, me whakarite ā koutou pīkau me ō koutou kākahu kauhoe, pani ārai rā, ā koutou pātara wai hoki. Mā ngā tama e hari atu te tokanga mātao me ā tātou kai.

Yes, thank you, Matua. Firstly, please choose a partner to go with. Secondly, please prepare your backpack with your swimming togs, sunblock and water bottle.  The boys will bring the chilly bin with our kai.

Tāwera

He marae tangata te hau kāinga. E whakapono ana ahau ki ngā kōrero mō te wai. Ko au mō te kauhoe i te rā nei.

Our hosts are the shiz . I believe them about the water. I’m swimming today.

Piripi

Ko tāua tērā, e hoa?

Is that us, bro?

Tāwera

Kei konā au, e hoa!

I’m with you!

Matua Hōhepa

Kei te kauhoe ngā tamariki ināianei.

The kids are swimming now.

Whaea Puāwai

Te hoihoi hoki o ngā tamariki e pōhutu ana i te wai, e umere ana pēnā me te tātarakihi i te waru!

Gees they kids are noisy splashing around down there, yelling like cicadas at the height of summer!

Matua Hōhepa

Tangaroa pūkanohi nui! Kei te pai rātou. Ko te āhua nei he mahana te wai. Titiro ki ngā tama e whakamātau ana i te kau aihe. Te hātakēhi hoki! Ko ngā kotiro e kau āpuru noa, he māmā te haere.

Tangaroa big eyes! They are alright. it looks like the water is warm. Look at the boys trying to do the butterfly stroke. Hardcase all right! The girls are leisurely swimming breaststroke.

Whaea Puāwai

He pai te kōrero ahiahi noa. Kāore he paku mahara i te rā nei. He rawe tēnei haerenga ki tātahi i te rā nei. Pai rawa ngā tamariki. Tapatapahi ana!

It is good to talk casually. Nothing to worry about today. It has been a lovely trip to the beach today. The kids are being really good. Awesome!

Matua Hōhepa

Āe tautoko. Tapatapahi ana!

I agree. Awesome!

 
 

Quizlet

Quizlet

Pāwhiritia te honongaitua ki ngā kupu, ngā kīwaha me ngā whakataukī e hāpai ana i tēnei kōwae ako.

 

Ngohe

TMoA DocTe Marautanga o Aotearoa:

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.Whiriwhiri i tētehi momo kauhoe.

Tāngia he pikitia nui e whakamārama ana me pēwhea te kawe i taua momo kauhoe.

Choose a style of swimming. Design a poster explaining how to carry out that particular swimming stroke.

Screen Shot 2015-07-22 at 4.29.36 PM.png

(T3: 1-2) (T4: 1, 3)

Waihanga i tētehi ruinga pepa e whakaatu ana i ngā painga o te ako ki te kauhoe mō ngā pēpi tae noa ki ngā pakeke. Tirohia te movenote mō ētahi kōrero āwhina.

Design a pamphlet showing the benefits of learning to swim for everyone from babies to adults. Look at the movenote for some ideas to help you.

Screen Shot 2015-07-22 at 4.29.59 PM.png

Screen Shot 2015-07-22 at 4.29.36 PM.png

Screen Shot 2015-07-22 at 4.29.06 PM.png

(T4: 1, 5) (T3: 1-2), (T4: 1, 3) (T3: 2)