Log in
Search

Tirohanga whānui: Hātepe Kura

  • Public
Last updated by Nichole Gully

 

Whāia te hononga:

Kīanga

Māori

Pākeha

He whakarite whakaakoranga pūtaiao

Pūtaiao

Kīwaha

Areare mai ō koutou taringa!

Ka mutu koe!

Listen up everyone!

You are awesome!

Whakataukī

E tū i te tū a te uru kahikatea

Bind together

Kupu Whakarite

Mā pango, mā whero, ka oti ai te mahi!

Many hands make light work!

 

Aronga Reo

Tūpou Rirohanga

Possessive pronouns

Ngohe:

 

TMoA Doc

Warning Sign

He tohu ohiti (Warning signs)

 

Using the 'Me āta...' phrases, students will design caution signs for the classroom.

 

Whakaari

Using the 'Whakaari Poto - He whakarite whakaakoranga pūtaiao', students will record themselves performing the play. The focus is on fluency and expression.

 

Te Marautanga o Aotearoa:

Te Reo Māori - Taumata 4

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.

T4: ā-Tā 1, 3, 4, 5, 8

T4: ā-Tinana 1, 2

Whāia te hononga:

Kīanga

Māori

Pākeha

Horoi ringa

Horoi ringaringa

Kīwaha

Taringa morimori!

 

Kāore i tua atu

No ears!

 

Incomparable

Whakataukī

He moenga rangatira he moenga kakara; he moenga ware he moenga haunga.

Those reared to have self respect, pride in personal appearance and habits of cleanliness will have the respect of others.

Kupu Whakarite

He kanohi hōmiromiro!

An eye for detail.

Aronga Reo

Hāngū / Pūtohu

Passive endings

Ngohe:

 

TMoA Doc

Creating cartoons

Whāia ngā hononga:

Voice recordings

Whāia te hononga:

Instructions - creating posters

Whāia ngā hononga:

Te Marautanga o Aotearoa:

Te Reo Māori - Taumata 4

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.

T4: ā-Waha 1, 3, 5

T4: ā-Tā 1, 3, 4, 5, 8

T4: ā-Tinana 1, 2

Whāia te hononga:

Kīanga

Māori

Pākeha

Kai o te rānui

Te kai o te rānui

Kīwaha

Kotahi atu!

Head straight for!  Go directly to!

Whakataukī

E whiti e te rā, e haku!

Give it up!  Said to someone who complains a lot.

Kupu Whakarite

Niho wera

Cooks/Caterers

Aronga Reo

Rerenga tūāhua

Stative sentences

Ngohe:

 

TMoA Doc

Writing recipes/instructions 

 

Short voice recordings

 

Te Marautanga o Aotearoa:

Te Reo Māori - Taumata 4

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.

T4: ā-Waha 1, 3, 5, 6

T4: ā-Tā 1 - 8

T4: ā-Tinana 1, 2

Whāia te hononga:

Kīanga

Māori

Pākeha

He whakamataara ahi

He whakamataara ahi  

Kīwaha

Ā kō kō ake nei

 

Haere i tō haere!

Soon, Shortly

 

Go for it! On a mission!

Whakataukī

Kaua e rangiruatia te hāpai o te hoe; e kore tō tātou waka e ū ki uta.

Don't paddle out of unison;

our canoe will never reach the shore.

Kupu Whakarite

He taniwha hikuroa

A leader with many followers

Aronga Reo

Kāore anō ... kia

Not yet

Ngohe:

 

TMoA Doc

Writing short waiata

 

Short voice recordings

 

Te Marautanga o Aotearoa:

Te Reo Māori - Taumata 4

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.

T4: ā-Waha 1, 3, 5, 6

T4: ā-Tā 1- 8 

T4: ā-Tinana 1, 2

Whāia te hononga:

Kīanga

Māori

Pākeha

Kua oti tōmua

Kua oti tōmua

Kīwaha

He mahi kai parāoa noa iho!

 

 

E mea ana koe!

Easy as!

No sweat!

 

You’re telling me!

Whakataukī

Tē tōia, tē haumatia

 

Nothing can be achieved without a plan, workforce and way of doing things

Kupu Whakarite

Iho Pūmanawa

Talented person

Aronga Reo

Kaua e

Don't do something

Ngohe:

 

TMoA Doc

 

He rerenga nanu - Whakataukī.

Using flash cards/ Ordering sequences, sentence structures to remember whakataukī

 

Te Marautanga o Aotearoa:

Te Reo Māori - Taumata 4

Hei tauira noa iho:  Mā te kaiako e whakahāngai atu ki (t)ōna reanga.

T4: ā-Waha 3, 4, 5