Log in
Search

Survival Phrases

  • Public
Last updated by Nichole Gully

 

Survival Phrases 1 

 

Ka timata te akoranga ināianei

Now the class begins

Kua mutu te akoranga ināianei

Now the class is finished

E tū ki te porohita

Make a circle

Homai te …. (ki a au)

Give me the...

Tangohia te…

Take ...

Tīkina te ...

Go get the (fetch) ...

Whakahokia te ...

Return the...

Me pēnei!

Do this!

Me mahi tahi tātou 3+

Let’s do this together

He pātai tāku

I have a question.

He pātai ā koutou?

Do you (3+) have any questions?

He aha tēnei?

What is this?

Ka haere au ki te wharepaku?

Can I go to the toilet?

He inu māku?

Can I have a drink?

He kai māku?

Can I eat?

Āe

Yes you can

Kāore

No you can't

Taihoa e mahi

Don’t do that yet.

 

Survival Phrases 2

 

Kaua e kōrero

Don’t talk!

Mahia

Do it!

Ināianei

Now

Kāore au i te mārama

I don't understand

Āwhinatia mai

Help please

He aha taku mahi ināianei

What do I do now?

Kua mutu

Kua mutu taku mahi

I'm finished

Tēnā koa ka…

Please

Kia ora/tēnā koe/ tēnā kōrua /tēnā koutou

Thank you

Kei te pai

You're welcome

Kāti!

Stop it!

Kāore au i te mōhio

I don't know

Kei te mōhio koe?

Do you know?

Kei te tika tēnei?

Is this correct?

 

Survival Phrases 3

 

I wareware i a au taku pukapuka

I forgot my.... (book, pen, bag)

I ngaro i a au taku pukapuka

I lost my...

Me whai pukapuka

I need.... ( a pen, paper, a book etc.)

He aha?

Pardon ? (as in " what did you say???")

He …….. tēnei

pai

rawe

pōrangi

maroke

This is …..

fantastic/excellent

stupid/bizarre/crazy

 

 

Survival Phrases 4

 

I wareware i a au taku pukapuka

I forgot my.... (book, pen, bag)

I ngaro i a au taku pukapuka

I lost my...

Me whai pukapuka

I need.... ( a pen, paper, a book etc.)

He aha?

Pardon ? (as in " what did you say???")

He …….. tēnei

pai

rawe

pōrangi

maroke

This is …..

fantastic/excellent

stupid/bizarre/crazy

Nāu tēnei…

Nāku tēnei…

Nāna tēnei…

Noū tēnei…

Nōu tēnei…

Nōna tēnei…

This is your ...

This is my....

This is his/her ….

Kia tere!

Quickly!

Kia āta haere!

Slowly! (walk)

I hinga au

I lost

I hinga taku tīma

My team lost

I toa au

I won

I toa taku tīma

My team won

Huakina te pukapuka

Open the book

Katia te pukapuka

Close the book

Kei te pīrangi au ki…./

I want to.../

Kāore au i te pīrangi ki…

I don't want to....

Kei te pīrangi koe ki te …

Do you want a.../ do you want to....

 
 

Survival Phrases 5

 

Kei a koe

It’s your turn

He kaiako au

I'm the teacher

He ākonga au

I'm a student

Tātakihia mai te kupu ...

How do you spell....

He aha te kupu Māori mō....

What is the Māori word for…

He aha te kīanga mō… i te reo Māori

How do you say.... in te reo Māori

He pātai tāku

I have a question

He aha?

What?

He aha ai?

Why?

Kei hea…?

Where is …?

Nō hea…?

Where from …?

Inahea koe i tae mai ai?

When did (past)…?

Ā hea koe tae mai ai?

When will (future)…?

Ko wai?

Who (is/are)…?

Kei te pēhea…?

How is/are…?

He aha te tāima…?

What's the time...

E hia …?

How many (things)

Tokohia…?

How many (to count people)

Kia hia…?

How many things (are needed/wanted/required?)

 

 

Survival Phrases 6

 

Ko wai tō ingoa?/ Ko....taku (or tōku?) ingoa.

My name is....

He …….. au

tama, kōtiro,

I am....(a boy, a girl, a teacher, a student)

E ….aku tau

I am... (to say age)

Kei …….ahau e noho ana

I live....

He pai ki ahau te …

I like....

Kei te pīrangi au ki te …

I want.....

I wareware i a au te …

I forgot....

Kāore au i te mārama …

I don't understand

He pai ake te...

I prefer

Āe/Kāore

yes/no

Kia ora

Hi

Hoake tātou

Let's go

Ka kite anō

See you later