Log in
Search

Poutini me te Pounamu

  • Public
Last updated by Nichole Gully

APPENDIX 2. MĀORI PLAY - HE PŪRĀKAU MĀORI

Kaikōrero He kōrero tēnei mō te pounamu i te Tai Poutini. 
Ko Tamaahua tēnei. He tāne kaha ia, he pukumahi hoki. 
Ko Waitaiki tēnei. He wahine ātaahua ia, he māia hoki. 
Kei Tūhua rāua e noho ana.
Ko Poutini tēnei. He taniwha nanakia ia, he kino hoki 
This is a story about greenstone on the West Coast of the South Island.
This is Tamaahua. He’s a strong hard working man.
This is Waitaiki. She’s a beautiful strong-willed woman
They live in Tūhua
This is Poutini. He is an evil creature.
Poutini He pai ki a au te kaukau i te moana. Ko au hoki te kaitiaki o te pounamu. I like to swim in the ocean. I am also the guardian of the greenstone.
Tamaahua He pai ki a au te whiu teka. Ko au hoki te tāne a Waitaiki. I like to throw darts. I am also Waitaki’s husband
Waitaiki He pai ki a au te kohi kōhatu. Ko au hoki te wahine a Tamaahua. I like to collect stones. I am also Tamaahua’s wife.
Kaikōrero I tētahi ata, ka mātakitaki a Poutini i a Waitaiki e tiki wai ana.  One morning, Poutini was observing Waitaiki collecting water.
Poutini Kei te pīrangi au ki a Waitaiki. Me mau i a au, kātahi māua ka haere ki Tahanga I want Waitaiki. I should capture her, and then we will go to Tahanga
Waitaiki Auē taukuri e! E oho, e oho! Āwhinatia mai! Goodness me! Wake up, wake up. Help! 
Kaikōrero Ka oho a Tamaahua. Ka maranga ia, ka kimi i tana wahine.  Tamaahua awakens. He gets up to search for his wife. 
Tamaahua Kāore au i kite i a ia. Me tuku karakia ki ngā atua. E aku atua e! I can’t see her. I will pray to the gods. Oh my gods!
Kaikōrero Tamaahua, whiua tō teka ki te rangi. Whāia! Tamaahua, throw your dart to the sky. Follow it!
Tamaahua Me whiu au i taku teka. Ka whai i te ara. Me kaua e peka. 
E hine, kaua e āwangawanga. 
I must throw my dart, and must follow the path. Never deviate. 
Fair maiden. Don’t worry.
Kaikōrero Ka hoe ia, ka oma, ka hīkoi atu.

Ka tae atu a Waitaiki rāua ko Poutini ki Tahanga, ka kī a Waitaiki…
He paddles, he runs and he marches on.

When Waitaiki and Poutini arrive in Tahanga, Waitaiki says…
Waitaiki Kāore au i te mataku. Mā taku tāne koe e patu. Kei te kimi ia i ahau. Ko ia kē taku tau. I am not afraid. My husband will destroy you. He is searching for me. He is my true love.
Poutini

E noho! Kia tere! Kua makariri koe! 
Kua tahu au i te ahi, kia mahana koe Waitaiki.
Ākuanei tāua wehe atu ai. Māu tēnei kōhatu pai. 
Anei. 
Hoake tāua ki Whangamatā

Sit down! Quickly! You are cold! I have built a fire to warm you Waitaiki.

Soon, we will leave. This useful stone is for you. Here. 
Let’s go to Whangamatā. 
Kaikōrero Nāwai rā, ka tae atu a Tamaahua ki Tahanga. Ka riri ia, nā te mea kāore ia i kite i a Waitaiki. After a time, Tamaahua arrives in Tahanga. He is angry because he does not see Waitaiki.
Tamaahua Kai a te kutu! Titiro! 
Kāore he ahi. Kua weto. 
Māku koe e whakaora. Kei hea koe? Kāore e roa. Auē!
Damnation! Look! 
There is no fire. It has been extinguished. 
I will save you. Where are you? 
Hold tight. Alas!
Kaikōrero Tamaahua, whiua tō teka ki te rangi. Whāia atu! Tamaahua, throw your dart to the sky. Follow it!
Tamaahua Me whiu au i taku teka. Ka whai i te ara. Me kaua e peka. 
E hine, kaua e āwangawanga. 
I must throw my dart, and must follow the path. Never deviate. 
Fair maiden. Don’t worry.
Kaikōrero Ka hoe ia, ka oma, ka hīkoi.
Ka tae atu a Waitaiki rāua ko Poutini ki Whangamatā, ka kī a Waitaiki…
He paddles, he runs and he marches on.
When Waitaiki and Poutini arrive in Whangamatā, Waitaiki says…
Waitaiki Kāore au i te mataku. Mā taku tāne koe e patu. Kei te kimi ia i ahau. Ko ia kē taku tau. I am not afraid. My husband will destroy you. He is searching for me. He is my true love.
Poutini E noho! Kia tere! Kua makariri koe! 
Kua tahu au i te ahi, kia mahana koe Waitaiki.
Ākuanei tāua wehe atu ai. 
Anei he kōhatu māu. 
Hoake tāua ki Rangitoto.
Sit down! Quickly! You are cold! I have built a fire to warm you Waitaiki.

Soon, we will leave. Here is a stone.

Let’s must go to Rangitoto.
Kaikōrero Nāwai rā, ka tae atu a Tamaahua ki Whangamatā. Ka riri ia, nā te mea kāore ia i kite i a Waitaiki. After a time, Tamaahua arrives in Whangamatā. He is angry because he does not see Waitaiki.
Tamaahua Kai a te kutu! Titiro! 
Kāore he ahi. Kua weto. 
Māku koe e whakaora. Kei hea koe? Kāore e roa. Auē!
Damnation! Look! 
There is no fire. It has been extinguished. 
I will save you. Where are you? 
Hold tight. Alas!
Kaikōrero Ka whai ia i te tokorua ki Rangitoto, ki Whangamoa, ki Onetāhua kiPāhua ki Arahura ki Mahitahi ki Piopiotahi, ka hoki anō ki te awa oArahura.

Ka ohorere ia, ka karanga atu…
He follows the pair to Rangioto, Whangamoa, Onetāhua, Pāhua, Arahura, Tangiwai, returning again to the Arahura river.


Surprised, he calls…
Tamaahua E kī, e kī! Anā koe Waitaiki. Well, well. There you are Waitiaki.
Poutini Nāku kē te wahine. Ehara ia i a koe. The woman is mine. She is not yours.
Kaikōrero Ka harawene a Poutini. Ka kume ia i a Waitaiki ki roto ki te awa.  Poutini is jealous. He pulls Waitiaki into the river. 
Waitaiki Waiho au! Tukua au! Ehara koe i taku tau. Let me be! Let me go! You are not my beloved.
Kaikōrero Ka taka ia, ka huri hei pounamu. She falls, and turns to greenstone.
Tamaahua Auē! Kua tino pōuri au. Kua ngaro koe e taku tau.  Alas. I am so sad. You are lost my love.
Kaikōrero Ka hinga ia, ka huri hei maunga i te taha o te awa.

I ēnei rā, kei te kaukau tonu a Poutini i ngā wai o Te Tai Poutini e tiaki ana i te pounamu.
He falls, and turns into a mountain beside the river.

Nowadays, Poutini is still swimming in the waters around the West Coast of the South Island, guarding the greenstone

 

 

Gestured MPDL


List 1
 
kaikōrero tāne
he kaha
kōrero ia
tēnei pukumahi
hoki
te Waitaiki
pounamu wahine
i ātaahua
ko māia
Tamaahua kei


List 2
 
Te Tai Poutini Piopiotahi
Tūhua rāua
Tahanga e
Whangamatā noho
Rangitoto e…ana
Whangamoa taniwha
Onetahua nanakia
Pāhua kino
Arahura pai
Mahitahi ki


List 3
 
kōhatu
a tētahi
au ata
kaukau ka
moana mātakitaki
kaitiaki tiki
o wai
whiu pīrangi
teka me
kohi mau

List 4  
kātahi tana
māua kāore
haere kite
auē tuku
auē taukuri e karakia
oho ngā
āwhinatia ō
mai atua
maranga aku
kimi whiua

List 5  
āwangawanga
rangi hoe
whāia oma
taku hīkoi
whai tae
ara atu
kore mataku
peka
hine koe
kaua patu


List 6  
ahau ākuanei
taua
tau wehe
kia anei
tere māu
kua hoake
makariri nāwai
tahu
ahi riri
mahana nā te mea

List 7  
mea ohorere
kai karanga
kutu nāku
titiro ehara
weto harawene
hea kume
māku roto
tokorua waiho
anō tukua
awa taka 

List 8  
huri tiaki
hei tīmatanga
tino whakamutunga
pōuri mihi
ngaro tātou
hinga kōrero
maunga taonga
taha iho
ēnei hīmene
tonu toru