Log in
Search

Hineteariki

 • Public
Last updated by Nichole Gully

Hineteariki

 

Hineteariki - Whakaari

Whanatukurangi Hineteariki

 

Tamaiuia

Tērā tētahi wahine, ko Hineteariki. He uri taniwha, he hautipua. Ka moe ia i a Tūmokonui. He tātea māhaki arā, he tangata noa iho. Ko rāua ōku tīpuna.

Hineteariki

Ka matangurunguru te whānau i tō māua hononga.

Tumokonui

Ki a rātou, kāore i te pai, kāore i te tika. Engari ka nui tō māua aroha ki a māua.

Hineteariki:

Ka whakatūpato mai tōku pāpā me te kī…

Whanatukurangi

Ehara ia i te taniwha.
Kaua e moe i te tangata.
Ki te whānau mai he tamariki,…whakarongo pīkari.
He raru kei te haere!
Kia āta tiakina rāua i te kohu!

Hineteariki

Kāore māua i aro ki ngā kupu whakatūpato. Ka taringa kohatu kē.

Tamaiuia

Nāwai rā, nāwai rā. Ka whānau mai he māhanga.

Tumokonui

Kua whāngaihia kōrua, me moe ināianei. Kia au te moe e aku kuru pounamu.

Tamaiuia

I a rāua e moe ana, ka tau mai ngā wairua o te kohu. Auē! Ka kawea atu rāua.

Hineteariki

Kei hea ā tāua māhanga, kua riro atu rāua.

Tumokonui

Ka rapa māua i te tokorua, auare ake.

Tamaiuia

Nāwai rā, nāwai rā, ka whānau mai anō he māhanga.

Tumokonui

Kua whāngaihia kōrua, me moe ināianei. Kia au te moe e aku kuru pounamu.

Tamaiuia

I a rāua e moe ana, ka tau mai anō  ngā wairua o te kohu. Auē! Ka kawea atu rāua.

Hineteariki

Kei hea ā tāua māhanga, kua riro atu rāua.

Tumokonui

Ka rapa māua i te tokorua, auare ake.

Tamaiuia

Nāwai rā, nāwai rā, ka whānau mai anō he māhanga.
Kātahi rā hoki!
Ko taua āhua tonu rā, ka ngaro hoki ēnei māhanga.

Hineteariki

He aha ngā wairua i kawe ai i āku pēpi auē?

 Tamaiuia

I tana tino pōuri, ka maumahara a Hineteariki ki ngā kupu a tōna pāpā.

Whanatukurangi

Ehara ia i te taniwha.
Kaua e moe i te tangata.
Ki te whānau mai he tamariki,…whakarongo pīkari.
He raru kei te haere!
Kia āta tiakina rāua i te kohu!

Tamaiuia

Ka taka te wā, ka whānau mai he kōtiro. Ko Tono-ki-Aua.

Whanatukurangi

Heoi anō, i tēnei wā, ka tau iho te kohu, ka āta tiaki rāua i te pēpi.  Kāore ia i kawea atu e ngā wairua. (change possibly to Whanatukurangi hei kaikōrero)

Tamaiuia

Ka mate a Tumokonui, ka hoki a Hineteariki ki tana rua i te awa o Waikohu. E ai ki te kōrero, kei te kitea tonutia a Hineteariki e ōna uri.

 

Language Manipulation Activities - Hei Tauira

Cloze Sentences

 1. He uri_________, he hautipua a Hineteariki. (ngeru, taniwha)

 2. Kei hea ā tāua_________, kua riro atu rāua. (awa, māhanga)

 3. Nāwai rā, nāwai rā, ka ________anō he māhanga. (noho mai, whānau mai)

 4. Ka maumahara a Hineteariki ki ngā kupu a ____________ (tōna pāpā, tāna tamāhine)

 5. He __________ kei te haere! (taniwha, raru)

 6. Ka āta _________ rāua i te pēpi. (whakarongo, tiaki)

 7. Kaua e ___________ i te tangata.(tiaki, moe)

 8. ka āta ___________ rāua i te pēpi (kai, tiaki)

 9. Ka _____ a Tumokonui, ka hoki a Hineteariki ki tana rua (oma, mate)

 

Partial Questions

 1. He tāne a Tūmokonui, he wahine rānei?  _____________________________________________________________________

 2. He taniwha a Hineteariki, he tātea māhaki rānei? _____________________________________________________________________

 3. Nā ngā wairua ngā māhanga i kawe atu, nā Whanatukurangi rānei? _____________________________________________________________________

 4. Ka whakamoe a Hineteariki i ngā pēpi, i a Tamaiuia rānei? _____________________________________________________________________

 5. Ka taringa kōhatu ngā mātua, ka whakarongo pīkari rānei? ______________________________________________________________________

 6. Kei te awa o Waihoku a Hineteariki e noho ana, kei te kura o Whatatutu rānei? ______________________________________________________________________

 7. Kei te ora tonu a Tumokonui, kāore rānei a Tumukonui i te ora tonu? ______________________________________________________________________

 8. Ka whāngaihia ngā māhanga e ngā mātua, e ngā wairua rānei? ______________________________________________________________________

 9. Ka riro atu ngā māhanga, ngā taniwha rānei? ______________________________________________________________________

 10. Ka matangurunguru ngā wairua, te whānau rānei?  _____________________________________________________________________

Total Questions

 1. Ko wai te tāne a Hineteariki? ___________________________________________________________________________________________

 2. Ko wai te wahine a Tumokonui?  __________________________________________________________________________________________

 3. Ka rapa ngā mātua i a wai?  __________________________________________________________________________________________

 4. Ka tiaki a Hineteariki i a wai? __________________________________________________________________________________________

 5. Ka matangurunguru a wai?  __________________________________________________________________________________________

 6. Ka riro atu a wai?   __________________________________________________________________________________________

 7. He aha a Hineteariki i tiaki ai i a Tonokiaua?  ___________________________________________________________________________________________

 8. He aha ngā māhanga i ngaro ai?  ___________________________________________________________________________________________

 9. Nā wai ngā pēpi i whakamoe? ___________________________________________________________________________________________

 10. Nā wai ngā māhanga i kahaki/kawe atu? ___________________________________________________________________________________________


Silly Sentences

Ko Tūmokonui te wahine a Whanatukurangi.

Kei te kura o Whatatutu a Hineteariki e noho ana.

Nāwai rā, nāwai rā, ka whānau mai he tuatara.Ka rapa ngā māhanga i te kohu.

I a Hineteariki e moe ana, ka whāngaihia ngā wairua o te kohu.

Kia au te hoe e aku kuru pounamu.

Word Order

whāngaihia, kōrua Kua me ināianei. moe

____________________________________________________________________

kuru pounamu Kia moe e aku . au te

___________________________________________________________________

e moe ana, I a rāua  ngā wairua ka tau mai o te kohu.

___________________________________________________________________

ā tāua Kei hea māhanga,  atu rāua. kua riro

___________________________________________________________________

auare ake. rapa māua Ka  i te tokorua,

___________________________________________________________________

 

Kuputaka Hiko - Hineteariki

Ka tāpirihia ā taihoa ake nei

 

Kia Whita Rārangi Kupu Wetereo

 

Ngohe Anō

 • Perform and record play with puppets/in costume
 • Wall Storyboard the whakaari and draw pictures - create digital book
 • Collaboratively write a new whakaari based on the language in the whakaari. Change the actions, characters etc.
 • In small groups or pairs, learners write their own whakaari/stories. Change the actions, characters etc.