Log in
Search

Te Rangitukutuku: hei huarahi arotake

E mea ana te kōrero, "kia anga whakamua, me hoki whakamuri" (me ōna rerenga kētanga). Ko te mea kē, kia kōkiri whakamua ai te kaupapa, ahakoa te kaupapa, me titiro whakamuri ki ngā mahi kua oti, ki te huarahi i whāia e koe, e koutou rānei kia tutuki ai ngā mahi. Mā reira e kite ai kua ea te kaupapa, kāore rānei? Kia hoki ake ki te kaupapa o Te Rangitukutuku, he anga e tautoko ai i ngā mahi arotake, kia arotakea ngā āhuatanga o te ako-e i roto i te kura. He maha ngā huarahi arotake, ānei pea ētahi hai whakaarotanga mōu.

Te hurihanga whakaako pakirehua me te waihanga mātauranga - Inquiry learning and knowledge creation cycle

 

Nō Te Marautanga o Aotearoa te pikitia nei. E hāngai ana ki te arotake i ngā āhuatanga o te ako i te kura.

image

(Kua tīkina te pikitia nei mai i http://www.tmoa.tki.org.nz/Te-Marautanga-o-Aotearoa/Te-Anga/Te-Hurihanga-Whakaako-Pakirehua-me-te-Waihanga-Matauranga).

 

He huarahi atu anō

Inā te maha o ngā whakaaro kei te taha auraki. E hāngai ana ēnei whakaaro ki te eLPF, ahakoa tērā, he hua tonu o roto, he huarahi tonu kei ēnei whakaaro hei tautoko i ngā āhuatanga o Te Rangitukutuku. Kei a koe te tikanga. Kia kite atu i ngā whakaaro, me haere ki te whārangi nei, /groupcms/view/789917/possible-approaches.

(Possible approaches is a link to some English-medium supports for the eLPF online tool. This content can be used to support the use of Te Rangitukutuku).