Log in
Search

Bilingual Education in Aotearoa/New Zealand

Bilingual Education in Aotearoa/New Zealand
  • Public
By Nichole Gully Comments (1)

Comments

  • Nichole Gully
    1. Ahakoa ka rūmakina te kura kaupapa Māori, ka kīia tonutia, he reo rua. Ko te whāinga ia, kia reo rua te tamaiti i tōna putanga. Ka aro nuitia te reo Māori kia kore ai e mate huia, engari ka whakaakona tonutia te reo Pākehā. 81%-100%. Ehara i te mea me kōrero Pākehā ia rā kia kīia he kura reo rua. 
    2. I Aotearoa, e whā ngā taumata reo e hāngai ana ki te roa o te ako i te reo Māori, taumata 1 81%-100%, taumata 2. 51%-80%, taumata 3. 31%-50%, taumata 4. 12-30%. E ai ki te rangahau, kāore he hua o te reo ruatanga i ngā kura taumata 3 & 4.
    3. E ai ki te ariā 'langauge interdependence' ki te whakapakarihia tētahi o ō te tamati reo e rua, ka tautokona te whanaketanga o tērā atu o ōna reo. Me kaua e pōhēhē he rawaka te tuku i te tamaiti ki te kōhanga mō ngā tau e toru, e kao. Ki te pēnei ka uaua ake tana huarahi ako i te mea ka poroa tētahi o ana ara ako.

Nichole Gully

Māori medium education, te reo Māori, bilingual education, language revitalisation,