Log in
Search

A REFRESHER about what works for Māori learners?

Started by Moana Timoko 14 Jan 2013 10:48am () Replies (35)

Kia ora koutou

What works for Māori Learners?  You may know, you may not - You may have some ideas and you may be seeking new ideas.  

You may want to share something that has worked for you OR you may want to share something that you've seen work.

How have you improved Māori student achievement?  Let us know how you know.

How have you improved Māori student engagement?  Let us know how you know.

How have you hooked your Māori students on to learning?  Let us know how you know.

Are you using a blend of face to face and virtual approaches to improve student learning?  If yes, how? - let us know.

I would love to read your kōrero - That's a bit of a play on words for you.

There are a lot of success stories out there but I want to read it, hear it & see it here.

There is a Māori whakatauki -

E kore te kumara e kōrero mō tōna ake reka - The kumara will not speak of its own sweetness.  

Share about someone else if you are not comfortable about sharing about yourself.

Replies

 • Beth Dixon (View all users posts) 01 Feb 2013 2:08pm ()

  Kia ora tātau

  He nui tonu ngā whakaaro o tēnā, o tēnā me te aha e mihi ana.  Māori as individuals?  Māori?  I'm inclined to think back to when our tīpuna walked this land before the colonials came.  They didn't know each other as Māori, they were Ngāti mea, and Te Aitanga-ā-mea and as such, individuals in these rōpū were identified by their skill in particular areas - whakairo, te taki whakapapa/karakia.  Success for these individuals was inevitable because their skills were nutured, their interest in their area of expertise was heightened by instruction and experience. I think of my own pāpā - Tīmoti Kāretu, Wharehuia Milroy, Pou Tēmara - all Tūhoe, but renowned for varing abilities and skill, and have reached the pinnacle of success in their respective areas.  So,  experience, instruction, whakapapa, connection to their enviroment, relevance, whānau support and empowerment, everything you speak about TeAhua ... that's the key.  Drawing on tribal role models, examples that can be used to engage our tamariki - not only in their immediate whakapapa but also the likes of Māui and his characteristics.  We need to develop and utilise our narratives, our stories so that our ākonga Māori can see they come from a long line of technologists, scientists, orators, masters, doctors, artists, sportspeople.  Let's remind them that their Atua are never far from them ... when they feel the coolness of Tangaroa, the gentle breeze of Tāwhirimātea, the rolling hills of Papatūānuku and let's not forget the pōtiki himself, Ruaumoko!

  Like you TeAhua ... not a lot of research to support my kupu, but I'm not worried because it's about treating them like people who come from iwi who are all of the above and more.  Maybe then, they may start to think they are successful, worthy and CAN DO ANYTHING!


 • Beth Dixon (View all users posts) 12 Feb 2013 11:51am ()

  Kai te huinga kupu, kai ngā wai e rukuruku nei a whakaaro ... tēnei te mihi atu ki a koutou, otirā tātau katoa.  Kai whea mai tēnei wānanga a tātau!  

  Karekau he āpitihanga ki ā ngā kaituhi e tuhi nei, atu i waku mihi ki te kaupapa.  Kai waho i te wānanga nei a Taringa Morimori, a tangata kore whai whakaaro e tū ana i te aroaro o wā tātau tamariki ... ka aroha hoki!  Ki te kore a kaiako mā e tahuri mai ki wēnei kupu a tātau, ka noho kē ko wā tātau tamariki te papa.  Ka mutu, ka kore rātau e tū i te tihi o angitu.  Nā reira, me kipakipa, me whakatenatena, me whakapātaritari i wō tātau hoa mahi kia tahuri mai, kia aro nui mai ki te āhua o te tamaiti Māori - ki tōna ahurea, ki tōna reo, ki tōna whakapapa, ki tōna anō ao.  Mā reira pea e rongo ai te tamaiti i tōna mana i te ao tūnekeneke nei.

  Tongue Out  

 • Beth Dixon (View all users posts) 14 Feb 2013 12:34pm ()

  Kia ora anō tātau ...

  Kātahi rā te kupu rerehua ko tāu e Maria!  Koia kai a koe mō te tuitui kupu, mō te whiri i te taura whakaaro!Laughing

  Nā Benjamin Franklin te kīanga nei i whakatau ...

  "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn".  We need to 'involve' our Māori students in the decision making around their education, to 'involve' their whānau in the education, to 'involve' hapū and iwi in the 'round-the-table-discussions'.  At the end of the day, they are our audience ... they are our purpose ... 

Join this group to contribute to discussions.