Log in
Search

Beth Dixon's discussion posts

 • Beth Dixon 01 Nov 2013 3:40pm () in AS90754 2.4/B1 Whakaputa i te tuhinga - Awhina mai

  Ei ... RERE!  Ahau?  He whakaaro rangatira tērā ... ākene he tangata atu anō kai Tāmaki hai pou tautoko mā koutou?  Ehara i te mea kāore au i te hiahia ... tukua mai pea tētahi tauira mahi hai tirotiro māku ... kātahi pea au ka tino mōhio pena ka whai hua taku noho tahitanga me koutou??  Tongue Out

 • Beth Dixon 01 Nov 2013 3:09pm () in AS90754 2.4/B1 Whakaputa i te tuhinga - Awhina mai

  Kai a koe e Awa_gal ... hai aha rā te tatari atu ki a rātau.  Kai roto tonu pea i a koe te wānanga, otirā i a koutou ko wōu nā hoa mahi?  Me whakatu wānanga pea mā koutou ... kia wetekina ngā kaupapa, kia rukuhia te hohonutanga rānei o ngā mahi ... ei, pena ka whai wā i nē e hoa.  Heoi anō, hai whakaaro noa iho.  Waiho rānei mā ngā hoa o te rōpū nei wāu nā pātai e whakautu???  Undecided

 • Beth Dixon 23 Sep 2013 11:51am () in Assessment tools to support Māori medium learners in mainstream

  Kia ora

  Over and above what Phebs has suggested, I think it would be good just to sit one-to-one and give them a book to read to you/with you.  You discussed "formative testing?" (formative assessment?) and this could show you behaviours they may have in reading.  I agree that giving them a National Standards assessment will not give you a good indication of what they are able to do.  Take it slowly, help them transition to their new environment first, meet and talk with their whānau to find out what they are interested in, their whakapapa etc and base a small activity/assessment around that.  

  Do you have access to colleagues from the KKM - it's always good to get the narrative that goes with the ākonga folio etc to get a full picture.  Perhaps collaboration with KKM kaiako will encourage some co-construction of activities/snapshots that you could use to assess.

  Hai whakaarotanga ...

  Ngā mihi

 • Beth Dixon 05 Sep 2013 2:23pm () in AS90754 2.4/B1 Whakaputa i te tuhinga - Awhina mai

  E hoa ... he kupu hou tērā ki a au heoi, i a au e pānui ana i ngā tohutohu i toko ake te whakaaro, ākene pea he kaupapa mō ngā tino take o te wā?  He mahi pea hai ngaungau mā ngā ākonga ... i roto i ngā ao o Hauora, o Reo, o wai ake?  Nā, kai te tika rānei???  Kai te whakaae rānei koe?

 • Beth Dixon 05 Sep 2013 2:18pm () in AS90754 2.4/B1 Whakaputa i te tuhinga - Awhina mai

  E tā!  Kāore au i paku kite ake i te tapanga rā!  Smile  Taihoa ... 

 • Beth Dixon 05 Sep 2013 11:09am () in AS90754 2.4/B1 Whakaputa i te tuhinga - Awhina mai

  Mō tēhea assessment?

 • Beth Dixon 29 Aug 2013 2:42pm () in Nau mai ki te rōpū nei - Mihi mai, mihi mai

  Heoi anō, me mihi ka tika te kaupapa nei ka tahi.  Ka rua, ki a koe e te whanaun'a, e Rere ... kātahi te whakaaro ran'atira kia whakaritea te rōpū nei hai wāhi whitiwhiti whakaaro.  Koia kai a koe e kare!

  Katoa wōku o te whānau Tamehana, o N'ati Koura, o N'ai Tūhoe ki Ruatoki e mihi atu ana ki te hun'a tau mai ki te whāran'i nei.  Ko Beth taku in'oa, he rin'a tēnei mō Te Marautan'a o Aotearoa.  Kua whai hua ahau i te mahi nei otirā i te noho tahi me te whānau o tēnā kura, o tēnā kura kia wetekina wō rātau whakaaro mō tēnei mea te Marau-ā-Kura.  He nui n'a wawata, n'ā moemoeā, n'ā kōin'o ... hai tā taku pāpā, a Hirini ... 

  "Ko te whare whakahirahira o te iwi e, hei whakairi i ngā tūmanako, i ngā wawata i ngā moemoeā..."

  Kāti, ka whakairihia te kete mihi ki konei e hoa mā ... hai tōna wā ... 


 • Beth Dixon 27 Aug 2013 1:12pm () in Someone who cares about our Maori and Pasifika students - Part 2

  E hoa mā e!  What a tribute to our Māori & Pasifika values ... it's all about whānau!  "...49 other brothers, mātua, whaea ... "  

  Terence ... "staying true to themselves and where they come from" ... cultural identity and it's ability to support and exalt our tamariki!

  Adn the tumuaki is so right ... (and has the best pronunciation of kupu Māori!) why not take the model across the motu ... perhaps it's about buy in, empathy, and understanding of something new??

  Thanks Togi ... I missed my fix last night, but feeling complete now that I've watched this.  To all the 'natives' at Grammar ... kia manawanui!

 • Beth Dixon 11 Jun 2013 1:14pm () in Matariki

  He tika tāu Tam ... he rawe te rauemi rā!  Ngā mihi Wink

 • Beth Dixon 10 Jun 2013 10:55am () in Matariki

  Kai te tūngāne

  Ngā mihi rā mōu i tuku mai ai ngā momo rauemi nei.  kāore e kore ka whai hua, ka pūāwai te whakaaro nui ki a Matariki i tōna mahutatanga ake i tōna pae.