Log in
Search

E M Tobin's discussion posts

  • E M Tobin 22 Jan 2013 5:31pm () in Te Paetukutuku hōu o te Hapori....

    E Robin e, ngā whakahoki mihi ki te tau hou nei.

    Ko tāku noa nei, he tautoko i te whai take o ngā whakahoutanga ki te hapori nei me tēnei whakaaro hei āwhina. Tēnā, ki te whakarite tiro whānui koe, ka māmā rawa te whakautu pātai me te whakahoki atu i tērā nā te mea ka arotahi, ka hāngai hoki.

    Heoi anō, kei a koe te tikanga hei painga mō te katoa - mauri tū e hoa!